Netherlands - English CHANGE

Privacy & cookies

Privacy & cookies

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe International Hospitality Holding B.V.
geregistreerd in Nederland onder het nummer: 68625081(hierna: "Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland") de persoonsgegevens van gebruikers van de websites (de "Websites en social media
accounts van Jamie’s Italian, Jamie Oliver’s Diner en Jamie Oliver’s Pizzeria (de Websites en social
media accounts hierna gezamenlijk te noemen: "de Diensten") verwerkt. Jamie Oliver Restaurant
Groep Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens in overeenstemming
met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland verzamelt persoonsgegevens wanneer je deze via de
Diensten aan Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland hebt doorgegeven, bijvoorbeeld door contact
op te nemen met een verzoek om informatie over de Diensten of producten van Jamie Oliver
Restaurant Groep Nederland of door je aan te melden voor een nieuwsbrief van Jamie Oliver
Restaurant Groep Nederland.
Persoonsgegevens die onder meer door Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland worden verwerkt
zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast slaat Jamie Oliver Restaurant
Groep Nederland gegevens op met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals de bezochte
webpagina’s, interacties met website content, cookie-ID’s, referrer-URLs en gegevens over de
gebruikte apparatuur en instellingen van de software op jouw apparaat.

Doeleinden 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de
doeleinden waarvoor je de persoonsgegevens aan Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland hebt
verstrekt:
 Wanneer je Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland om informatie over Diensten en producten
verzoekt, verwerkt Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland jouw persoonsgegevens om aan
dat verzoek te voldoen;
 Wanneer je jezelf hebt opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zal Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland jouw persoons-gegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar je toe te zenden;
 Wanneer je Diensten van Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland gebruikt zoals de Website of
social media accounts dan zal Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland jouw gegevens
verwerken voor het leveren van de Diensten, het (laten) tonen van gerichte advertenties, het
gebruik van sociale media, het genereren van web statistieken, het opstellen van
interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, het maken van marktanalyses en het verbeteren
van de gebruikservaring van de Diensten.

Statistische analyse
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland verzamelt informatie over het gebruik van de Diensten,
onder andere met behulp van analyse-tools van Facebook en Google. Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland kan deze informatie, al dan niet in combinatie met door Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland zelf verzamelde gegevens en de omgeving van de Diensten alsmede op externe websites of
applicaties waar je via de Diensten naartoe wordt geleid, welke producten als Favorieten zijn
aangegeven, welke niet-product gerelateerde interesses er zijn, en op welke locaties dit gebeurt), in
geaggregeerde vorm analyseren om haar producten en diensten in algemene zin op de voorkeuren
van haar klanten af te stemmen. Graag verwijzen we naar de paragraaf 'Cookies' voor meer
informatie hierover. Google en Facebook kunnen de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het
verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen
van Google en Facebook.

Overig gebruik 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland gebruikt jouw gegevens alleen voor de doeleinden
genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met jouw toestemming en zal de gegevens niet anders
gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. Jamie Oliver
Restaurant Groep Nederland kan je gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar
verstrekt je gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden.

Minderjarigen 
In sommige gevallen vraagt Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland expliciet om toestemming om
bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is
toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland.

Beveiliging 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland beschermt je persoonlijke informatie met behulp van
passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige
toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van je gegevens zo klein
mogelijk te houden. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer
of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich
registreert of persoonsgegevens invoert. 

Doorgifte aan derden

Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland kan je persoonlijke gegevens binnen de Jamie Oliver
Restaurant Groep Nederland delen. De Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland Family omvat
Jamie’s Italian, Jamie Oliver’s Diner en Jamie Oliver’s Pizzeria. De leden van de Jamie Oliver
Restaurant Groep Nederland Family zijn niet gerechtigd je gegevens te gebruiken anders dan
aangegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland zal jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven,
tenzij: 

 • de doorgifte geschiedt aan een door Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland voor de in deze
  privacyverklaring opge-somde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Jamie
  Oliver Restaurant Groep Nederland een over-eenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de
  bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
  beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland op grond van een wettelijke verplichting gehouden is
  persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Internationale doorgifte 
Jamie Oliver Restaurant Groep is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen,
managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Gezien deze
internationale bedrijfsvoering zullen wij je informatie delen binnen de Jamie Oliver Restaurant Groep
Family, waarbij je informatie ook overgedragen kan worden naar landen in de wereld waar wij zaken
doen, met inbegrip van landen buiten de EER. Dit zal alleen gebeuren in verband met het gebruik van
je gegevens als aangegeven in deze privacy- en cookie verklaring en voor zover dit is toegestaan op
grond van toepasselijke wetgeving. 

Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij je op de computer, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst zodra de Diensten van Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland gebruikt worden.
Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en
persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in
hoeft te voeren. 

Toepassingen van cookies door Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland maakt voor haar Diensten gebruik van cookies en
vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zij

 •  Noodzakelijke cookies helpen de Diensten van Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland te
  functioneren. Zonder deze cookies kunnen de Diensten niet naar behoren werken.
 • Het opslaan van voorkeuren en instellingen gebeurt met voorkeurscookies. Als je bijvoorbeeld
  een stad of postcode invoert om het dichtstbijzijnde Jamie Oliver Restaurant te zoeken, kan Jamie
  Oliver Restaurant Groep Nederland die gegevens in een cookie opslaan zodat de relevante
  informatie van het restaurant getoond wordt wanneer je weer naar de relevante Dienst
  terugkeert. Een tweede voorbeeld is wanneer je geen op interesses gebaseerde reclame wilt
  ontvangen. In dat geval slaat Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland deze voorkeur op in een
  cookie op je apparaat;
 •  Statistische cookies zorgen ervoor dat Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland kan leren over
  hoe gebruikers interacteren met de Diensten. Deze data wordt vervolgens gebruikt om
  aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de Diensten verder verbeterd
  wordt. Ook kan Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland dankzij deze cookies leren wat het
  resultaat is van haar marketinginspanningen. Voorbeelden van statistische cookies zijn de
  cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics;
 • Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende diensten
  gebruiken. Het doel hiervan is om advertenties en andere vormen van communicatie weer te
  geven die toegesneden zijn op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Cookies vanuit
  sociale media zoals Facebook, Instagram en YouTube zijn ook marketingcookies, zij zorgen voor
  interactie met plugins van sociale netwerken. Hiermee kan een gebruiker op een persoonlijke
  manier onderdelen van een website delen op populaire sociale netwerken zoals bijvoorbeeld
  Facebook. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Instagram en Youtube (die regelmatig
  kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij door middel van
  cookies verwerken;

Overzicht van cookies 
Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies staat Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland
gebruikers niet toe om de Diensten te gebruiken. Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland zal echter
standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland gebruikte cookies. Het overzicht van alle cookies die door Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland gebruikt worden is hier te vinden. Deze informatie is in mei 2018 voor het eerst
gepubliceerd. Het kan zijn dat de omschrijving, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig
is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht je een cookie tegenkomen die niet op deze lijst
staat, dan kunt je dit aan Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland melden
via marketing@jamieoliver-rg.nl. 

Cookies verwijderen 
Je kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies
geblokkeerd worden. Meer hierover lees je op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat je
daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Diensten
niet (naar behoren) werken. Het blokkeren of wissen van cookies betekent overigens niet dat je geen
advertenties meer zult zien.
Naast cookies kunnen onze Diensten ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om
gegevens op jouw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën
gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor jouw apparaat, die vervolgens kan worden
gebruikt om je gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) jouw
browserinstellingen in combinatie met jouw IP adres. Mocht je het niet op prijs stellen dat je gedrag
gevolgd wordt, dan kan je dit uitschakelen via de Do-No-Track-functie van je browser. Het
verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat je gedrag niet meer gevolgd wordt. 

Gerichte reclame 
Bij het verlenen van Diensten kan informatie over je verzameld worden om zo specifiek op jouw
interesses en behoeften afgestemde advertenties te tonen. Hierbij kunnen derde partijen betrokken
zijn. In dit gedeelte van onze privacy- en cookieverklaring vindt je meer informatie hierover.
Voor het verzamelen van informatie om je gerichte advertenties te tonen, kunnen uitwisselplatforms
of advertentie netwerken van derde partijen je apparaat identificeren, je IP-adres of je 'identifier for
advertising' verzamelen, en kunnen ze gebruik maken van third-party cookies, web server logs, web
beacons en soortgelijke technologieën. Met deze technologieën kan informatie over jouw interesses
worden verzameld, zoals bijvoorbeeld informatie over webpagina's die je hebt bezocht die deel
uitmaken van een advertentie netwerk, de handelingen die je uitvoert op die websites en
advertenties die je hebt bekeken. Met deze informatie worden vervolgens advertenties op maat
geleverd bij gebruik van onze Diensten of elders op het internet.
Voor meer informatie over deze gerichte reclame en de opt-out mogelijkheden hiervoor, zie: 

• http://www.aboutads.info/choices;
• http://www.networkadvertising.org/participating-networks; 
• http://www.youronlinechoices.eu; en 
• http://www.evidon.com. 

Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland heeft geen zeggenschap of controle over het gebruik van
deze technologieën van derde partijen, ondanks het feit dat ze Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland Diensten gebruiken om deze technologieën in te zetten. Voor meer informatie over de
werkwijze, privacy-beleid, toestemmingen en andere informatie over deze derde partijen raden we je
aan de voorwaarden van deze derde partijen te raadplegen. Daarnaast merken wij op dat ook als je je
afmeldt voor gerichte reclame, je advertenties blijft zien. Deze zijn dan niet afgestemd op je
specifieke interesses. 

Contact
Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. 
Indien je van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over deze
privacyverklaring kun je Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland bereiken
via marketing@jamieoliver-rg.nl. of door een brief te sturen naar: 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland 
t.a.v. Marketing
Weena 161 
3012NH Rotterdam 

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, kan je jezelf daarvoor afmelden door een e-mail te
sturen aan marketing@jamieoliver-rg.nl.

Aanpassingen Privacy- en Cookieverklaring 
Jamie Oliver Restaurant Groep Nederland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te
passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Jamie Oliver Restaurant Groep
Nederland adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn
doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 09 mei 2018.

logo